KREIRANJE EDUKATIVNE ANIMACIJE UZ KORIŠĆENJE PROŠIRENE REALNOSTI NA WEB PLATFORMI

  • Aleksa Paunović
Ključne reči: Proširena realnost, web aplikacija, animacija

Apstrakt

Predmet rada jeste istraživanje kako animacije mogu da se iskoriste u edukaciji korišćenjem modernih tehnologija kao što je proširena realnost. Pored razvoja web platforme koja se koristi za prikaz animiranih objekata, analizirane su prednosti i mane između proširene realnosti i virtualne realnosti u edukativne svrhe. Kao rezultat istraživanja, prikazan je tok izrade 3D animacija i napravljen je primer kako iste mogu najbolje da se prikažu u edukaciji korišćenjem proširene realnosti.

Reference

[1] Wu, Hsin-Kai; Lee, Silvia Wen-Yu; Chang, Hsin-Yi; Liang, Jyh-Chong (March 2013). "Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education...". Computers & Education. 62: 41–49. doi:10.1016/j.compedu.2012.10.024
[2] Assemble World - The History of Augmented Reality: https://blog.assemblrworld.com/history-of-augmented-reality/ [Prisutpljeno na 13.09.2022]
[3] Harvard business review - How Does Augmented Reality Work? https://hbr.org/2017/11/how-does-augmented-reality-work [Pristupljeno na 14.09.2022]
[4] Rock papper reality - WebAR vs Apps - Why Web based AR Outperforms Apps https://rockpaperreality.com/web-ar/why-web-based-ar-outperforms-apps/ [Pristupljeno na 14.09.2022]
[5] Eveling learning - Animation in Education: Advantages https://www.evelynlearning.com/animation-in-education/ [Pristupljeno na 16.09.2022]
[6] Educational animation dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_animation [Pristupljeno na 16.09.2022]
[7] Elearning industry - Augmented Reality In Education: A Staggering Insight Into The Future: https://elearningindustry.com/augmented-reality-in-education-staggering-insight-into-future [Pristupljeno na 16.09.2022]
Objavljeno
2022-12-08
Sekcija
Animacija u inženjerstvu