UPOREDNA ANALIZA SEIZMIČKOG OBLIKOVANJA STUBOVA MOSTA PREMA STARIM I NOVIM PROPISIMA

  • Stefan Vučić
  • Andrija Rašeta
Ključne reči: most, armiranobetonski nadvožnjak, seizmička analiza mostova

Apstrakt

U ovom radu prikazana je uporedna analiza seizmičkog oblikovanja stubova mosta prema starim i novim propisima.

Reference

[1] Jure Radić, Ana Mandić, Goran Puž: „Konstruiranje mostova“, Zagreb 2005
[2] Jure Radić i suradnici: „Betonske konstrukcije-priručnik“; Zagreb 2006
[3] Eurocode 8 (Part 2) – Design of structures for earthquake resistance –Bridges
[4] Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i proračun inženjerskih obekata u seizmički aktivnim područjima.
Objavljeno
2019-03-15
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo