KREIRANJE OKRUŽENJA I IMPLEMENTACIJA OSNOVNIH ELEMENATA FPS VIDEO IGRE UNUTAR UNREAL ENGINE-A

  • Milan Miščević
Ključne reči: Razvoj video igre, dizajn nivoa, dizajn video igre, Unreal Engine, FPS video igre

Apstrakt

Zadatak ovog rada jeste kreiranje okruženja i implementacija osnovnih elemenata FPS video igre unutar Unreal Engine-a. Definisana je razlika i sličnost između dizajna nivoa i dizajna video igre. Objašnjeni su tipovi dizajna nivoa, navedene su njihove mane i prednosti. Detaljno je objašnjen proces kreiranja nivoa, kao i implementacije FPS elemenata u engine-u. Kao krajnji rezultat, dobijen je funkcionalni level video igre unutar kog su ispunjeni svi zahteve propisani pravilima FPS video igara.

Reference

[1] An Architectural Approach To Level Design, Christopher W. Totten, George Mason University, 2014.
[2] Beginning Game Level Design, John Feil and Marc Scattergood, Thomson Couse Technology PTR, 2005.
[3] Game Development Essentials, Jeannie Novak, Delmar, 2012.
[4] Level Design Concept, Theory and Practice, Rudolf Kremers, 2009.
Objavljeno
2022-12-08
Sekcija
Animacija u inženjerstvu