ТРОСЛОЈНА АРХИТЕКТУРА КАО СОФТВЕРСКО РЕШЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ СТУДЕНАТА

  • Игор Караџић
Ključne reči: Web, Node, Javascript, MongoDB

Apstrakt

У овом чланку је описана имплементација и рад евиденције студената на одређеним предметима током школске године. Реч је о трослојном систему који укључује имплементацију сервера и клијента, као и креирање и управљање базом података. Пројекат представља приступ развијања web апликација уз технологије и програмска окружења као што су Node, Javascript i MongoDB. Подржано је додавање студената и предмета, додељивање студената да у задатој школској години слушају одређени предмет, дефинисање категорија за дати предмет, унос поена за датог студента на датом предмету у одговарајућим категоријама. 

Reference

[1] SHAH, DHRUTI NA. Node .JS. BPB PUBLICATIONS, 2018.
[2] Chodorow, Kristina. MongoDB. O'Reilly, 2013.
Objavljeno
2023-07-08
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo