UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U OBRAZOVNOJ ORGANIZACIJI

  • Ivana Jovanović
Ključne reči: Ljudski resursi, obrazovanje, stručno usavršavanje

Apstrakt

U radu je predstavljeno istraživanje vezano za stručno usavršavanje i opšte zadovoljstvo profesora uslovima i radom u školi, budući da to u velikoj meri utiče na rad sa učenicima. Zadatak rada je da ukaže na važnije teme u vezi pomenutih oblasti i uputi na moguće mere unapređenja.

Reference

[1] Stefanović V., Vojnović B.,Urošević S.,(2012.), Menadžment ljudskih resursa- savremene strategije i kontroverze,Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
[2] Milić Z., (2011.), Menadžment ljudskih resursa, Visoka strukovna škola za preduzetništvo, Beograd
[3] Lojić R., (2008.), Vojno delo,Univerzitet odbrane, Beograd
[4] Suzić N.,(2005.),Pedagogija za XXI vek, TT-centar, Banja Luka
[5] Pajević A., Fehratović M., (2019.), Motivacija i učenje, Zbornik radova učiteljskog fakulteta Prizren- Leposavić, 13, Univerzitet u Prištini- Učiteljski fakultet
[6] Grubić-Nešić L.,Zubanov V., Jokanović B., (2021.), Timski rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[7] Vasilijević D.,N., Stepić G.,M., Ilić M.,Ž., (2017.), Stavovi učenika prema timskom radu, Nastava i vaspitanje
[8] Karanac R.,Papić M.Ž.,Beodranski D., (2009.), Strateško planiranje razvoja škola, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Čačak
[9] Jorgić D., (2015.), Razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika, Filozofski fakultet, Banja Luka
[10] Radić N., Breneselović D., Antonijević R., (2011.), Kvalitet u obrazovanju, Filozofski fakultet, Beograd
Objavljeno
2022-12-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment