UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA KROZ ORGANIZACIONU PODRŠKU ZAPOSLENIMA

  • Aleksandra Perić
Ključne reči: Ljudski resursi, organizaciono ponašanje, motivacija, organizaciona podrška

Apstrakt

U radu su predstavljeni teorijski aspekti upravljanja, upravljanja ljudskim resursima, kao i motivisano organizaciono ponašanje. Predstavljeno je i istraživanje subjektivnog doživljaja organizacione podrške koju zaposleni imaju od organizacije u kojoj posluju.

Reference

[1] Mitrović S, Melović B. (2013), Principi savremenog menadžmenta, Fakultet tehničkih
[2] Grubić-Nešić L. (2013), Znati biti lider, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[3] Župljanin S. (2016), Menadžment, Nezavisni univerzitet Banja Luka
[4] Boljanović-Đorđević J, Pavić S. Ž. (2011), Osnove menadžmenta ljudskih resursa, Univerzitet Singidunum
[5] Johns G, Saks M. A. (2017), Organizational behaviour, Pearson
[6] Bajraktarević J, Bajraktarević F, Organizaciono ponašanje, Izdanje časopisa Univerziteta u Travniku
[7] Čukić B. (2005), Organizaciono ponašanje, Kruševac: ICIM+
[8] Mc Shane, Von Glinow (2007), Organizational behavior, Mc Graw Hill, New York
[9] Grubić-Nešić L. (2014), Razvoj ljudskih resursa, Fakultet tehničkih nauka
Objavljeno
2022-12-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment