UNAPREĐENJE POVRATNIH LOGISTIČKIH TOKOVA U REPUBLICI SRBIJI KROZ PRIMENU PROCESA RECIKLAŽE

  • Jelena Jocović
Ključne reči: Povratna logitsika, reciklaža, očuvanje životne sredine

Apstrakt

U radu je predstavljen značaj primene povratne logistike i procesa reciklaže, u cilju očuvanja životne sredine i pozitivnih ekonomskih efekata u Republici Srbiji. Primenjene su odgovarajuće metode i tehnike i izvršena je identifikacija i analiza uzroka neadekvatne primene reciklaže u Republici Srbiji. Na osnovu toga, predložene su mere za rešavanje uočenih problema.

Reference

https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin%3A3035/datastream/PDF/view
[2]https://www.seminarski-diplomski.co.rs/download/logistika/povratna-logistika.html
[3]https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/9229/Disertacija.pdf?sequence=6&isAllowed=y
[4]https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_upravljanju_otpadom.html
[5]https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_ambalazi_i_ambalaznom_otpadu.html
[6]https://nationalgeographic.rs/ekologija/a23516/7-zanimljivih-cinjenica-o-reciklazi-koje-niste-znali.html
[7]http://www.greentech.rs/index.php/zanimljivo-reciklaza
[8]https://balkangreenenergynews.com/rs/upravljanje-otpadom-u-srbiji-problemi-izazovi-i-moguca-resenja/
[9]https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/4337373/juzna-morava-otpad-flase-gume-.html
[10]https://marketingfancier.com/analiza-trzista-swot-pestle/
[11]http://ie.mas.bg.ac.rs/data_store/upload/120_vezba_3_-_isikava_dijagram.pdf
[12]https://project-management-srbija.com/resavanje-problema
[13]https://sr.puntomarinero.com/fmea-analysis-types-example-and/
[14] https://sr.strephonsays.com/fmea-and-vs-fmeca-8589
[15]http://www.engineeringscience.rs/images/pdf/article%2014.pdf
[16]https://sr.m.wikipedia.org/sr-ec/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
Objavljeno
2022-12-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment