ENTERIJER RIBLJEG RESTORANA U SKLOPU RADNIČKOG UNIVERZITETA U NOVOM SADU

  • Stefan Đokić
Ključne reči: Riblji restoran, enterijer, funkcionalnost, principi formiranja prostora

Apstrakt

Tema istraživanja kao i sam zadatak rada, zasniva se na naučno istraživačkom radu na pri­meru dizajniranja enterijera ribljeg restorana u Novom Sadu. Rad se fokusira na temu implementacije ribljeg restorana u sklop savremene arhitekture i višespratnice nove generacije, kako bi funkcionisali kao neraskidiva celina. Osim toga, ovim istraživanjem je obuhvaćena analiza različitih faktora koji utiču na postizanje ade­kvatne atmosfere prostora, kao i delikatno odabrani materijali, čijim kombinovanjem postižemo sintezu modernog i tradicionalnog. U radu je približena retro­spektiva formiranja restorana od njegove prvobitne forme pa sve do onoga što predstavlja danas. U radu se osvrćemo na projektantski zadatak dizajniranja ribljeg restorana u sklopu zgrade Radničkog univerziteta u Novom Sadu sa jednim primerom kako bi se prostor mogao unaprediti i kako bi se ostvarila kvalitetnija veza između prostora restorana i njegovih korisnika.

Reference

[1] Gordon Cullen – Gradski pejzaž
[2] Vasilski Dragana, Minimalizam u arhitekturi – materijali kao instrumenti percepcije nematerijalne realnosti
[3] 24 Časa arhitekture, Milan P.
Objavljeno
2022-12-04