POLIVALENTNA STAMBENA ARHITEKTURA

  • Sanja Marjanović
Ključne reči: Stanovanje, polivalentnost, korisnik, promene

Apstrakt

Predmet istraživanja rada jeste kriti­čka analiza polivalentnosti stambenog prostora, kao i nje­gova primenljivost danas i ubuduće, kao odgovor na izazove koje postavlja brz razvoj i promena potreba ovdašnjih korisnika. Kao rezultat rada imamo uvid da celokupno stanje društva utiče i na nastanak i razvoj programa stanovanja i da oslikava i doba u kome nastaje. Novi oblici stanovanja i hibridne funkcije zahtevaju da budu smeštene unutar prostora koji mora biti dovoljno polivalentan da isprati njihove promene, pa projekat višeporodičnog stanovanja oslikava rezultat prethodno obavljenog istraživanja.

Reference

[1] A. Forty, „Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture“, New York, NY Thames & Hudson Inc, 2000.
[2] F. Jameson, „Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma“, Zagreb, JESENSKI I TURK, 2018.
[3] B. Leupen, „Polyvalence, a concept for the sustainable dwelling“, Nordic journal of architectural research, pp 23- 31, 2006.
[4] H. Hertzberger, „Lessons for Students in Architecture“, Rotterdam, Uitgevery 010 Publishers, 1991.
[5] R. Koolhaas, B. Mau, „S, M, L, XL“, New York, The Monacelli Press, 1995.
[6] B. Leupen, „Frame and Generic Space, A study into the changeable dwelling proceeding from the permanent“, Rotterdam, NL: 010 Publishers, 2006.
[7] K. W. Seo, C. S. Kim, „Interpretable Housing for Freedom of the Body, The Next Generation of Flexible Homes“, Journal of Building Construction and Planning Research, pp 75-81, 2013.
[8] J. v. Zwol, „Combination of Living and Working“ U
B. Leupen, R. Heijne, J. v. Zwol, „Time-based Architecture“, Rotterdam, NL: 010 Publishers, pp 30-41, 2005.
[9] Đ. Alfirević, S. Simonović, „Koncept "kružne veze" u stambenoj arhitekturi“, Arhitektura i urbanizam, pp 26- 38, 2018.
[10] N. Čamprag, „Nastanak i razvoj prizemnih građanskih kuća u Subotici tokom XIX i početkom XX veka“ Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2007.
Objavljeno
2022-12-04