STUDIJA URBANE AKUPUNKTURE U CILJU POSPEŠIVANJA SOCIJALIZACIJE U NOVOM PAZARU

  • Mirsad Elfić
Ključne reči: Urbana akupunktura, urbani džepovi, socijalizacija

Apstrakt

Tema rada tj. studija se odnosi na aktivaciju mesta za socijalizaciju u Novom Pazaru uz pomoć urbane akupunkture. Sam termin urbane akupunk­ture, dobio je naziv analagno kineskoj tradicionalnoj me­dicini akupunkture. Urbana akupunktura ima za zadatak da se na pažljivo, precizno i tačno odabranim mestima u gradu, kroz određene intervencije, takva mesta i lokacije u gradu, metaforički rečeno ožive i izazovu niz pozitivnih promena u socijalizaciji određenog mesta. Odabrane lokacije, koje su predmet ovog rada su klasifikovane prema ustanovljenim kriterijumima. Reč je o dve pažljivo birane lokacije u Novom Pazaru, koje imaju za cilj da uz pomoć urbane akupunkture donesu bolje uslove za život, rad i uopšteno socijalizaciju društva i korisnika tih prostora podignu na viši nivo.

Reference

[1] Džejmi Lerner, Urbana akupunktura, str. 1.
[2] Manuel de Sola Morales. A Matter of Things, str 11.
Objavljeno
2022-12-04