REAKTIVACIJA INDUSTRIJSKE PROŠLOSTI KROZ REVITALIZACIJU FABRIČKOG KOMPLEKSA; BETON-PARK

  • Jovana Anđelković
Ključne reči: industrijsko nasleđe, valorizacija, revitalizacija, rekativacija, ponovna upotreba

Apstrakt

Arhitektura danas je sve otvorenija za novo definisanje, dodeljuju joj se simbolične funkcije koje su „nevidljive“, a manifestuju se u vidu događaja ili iskustva. Pored prostorne dimenzije, raznim transforma­cijama i uvođenjem novina, ona dobija nove iskustvene prostore, nove dimenzije, stvarajući na taj način speci­fičan narativ. Prostor se u ovom slučaju posmatra kao imaginarni u kom se odvija neka funkcija koja je van same funkcije fizičkog prostora objekta, koja je često originalna funkcija ili, pak, novonastala, primarna.

Reference

[1] Vladimir Stojanović, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju i hotelijerstvo i Bogdan Janjušević, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, „Industrijsko nasleđe u Vojvodini: zaštita, tipologija i mogućnost revitalizacije danas“, pp. 71-90, 2018.
[2] Matić, S., Zubanov, V., Tomka, D., “Kulturno-istorijsko nasleđe kao osnov za kreiranje kulturnih tematskih ruta na Petrovaradinskoj tvrđavi”, Fakultet za sport i turizam, TIMS Acta 9, p. 15-17,23, 2015 Dostupno na: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-9467/2015/1452-94671501015m.pdf (pristupljeno, u avgustu 2022).
[3] Anica Draganić, Maria Silađi, Predrag Uzelac, „Akcenti industrijske prošlosti Velikog Limana“, pp. 9-15, 2022.
[4] Đivuljskij, A., “Revitalizacija dela obale Dunava u Novom Sadu (od Kameničke ade do plaže “Štrand”)”, Otvoreno o javnim prostorima, vol. 500, p. 94, novembar, 2014. Dostupno na: https://www.gradjanske.org/wp-content/uploads/2014/11/059-Otvoreno-o-javnim-prostorima.pdf (pristupljeno, u avgustu 2022).
Objavljeno
2022-12-04