URBANI HIBRID U SAVREMENOM STANOVANJU

  • Filip Pajović
Ključne reči: Kolektivno stanovanje, Hibridni objekti, Programska šema objekta

Apstrakt

Predmetni urbani hibrid je smešten u Železničkoj ulici u starom delu grada Novog Sada. Pored stanovanja dodatni programi koji su smešteni su ko­mercijalni sadržaji, podzemna garaža, sport i rekreacija, obdanište i hotelski smeštaj. Bitnu ulogu igra javni pros­tor koji je formiran oko objekta i time doprinosi širem kontekstu.

Reference

[1] Časopis DaNS, broj 85-86 – tekst: Generalni urbanistički planovi kao okvir modernizacije Novog Sada, autor teksta: Slobodan Jović (2019)
[2] Nacionalna Geografija i Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) – Gradovi budućnosti, Od mega regiona do mikro kuća (2019)
[3] Aurora Fernández Per, Javier Mozas, Javier Arpa - This is Hybrid / An Analysis of Mixed-Use Buildings -A+t Architecture Publishers (2014)
[4] Joseph Fenton – Hybrid Buildings / Pamphlet Architecture No.11 New York, San Francisco (1985)
Peter Sloterdijk - What Happened in the Twentieth Century - Towards a Critique of Extremist Reason-Polity Press (2018)
Jane Jacobs - The Death and Life of Great American Cities-Vintage Books (1961)
HYBRIDS I. High-Rise Mixed-Use Buildings- A+t Architecture Publishers (2008)
Objavljeno
2022-12-04