АРХИТЕКТОНСКО-ИСТРАЖИВАЧКА СТУДИЈА КОКТЕЛ БАРА

  • Emilija Milisavac
Ključne reči: Дизајн ентеријера, настанак и развој коктел бара, савремени дизајн барова

Apstrakt

Рад се бави развојем и анализом коктел барова у периоду од почетка 20.века до данас. На основу истраживачког дела, предвиђено је идејно решење коктел бара у сколпу задатог простора.

Reference

[1] Преузето са интернет извора, ‘’A(brief) history of the Cocktail’’
[2] Дејан Суђић, ''Језик ствари'', Београд, 2021
[3] Преузето са интернет извора,текст из чланка
The Story of the High and Mighty Bar Stools/ Chair, 2021
[4] E.O’Donnell,''History of the 1920 Speakeasies'', 2022
Objavljeno
2022-12-04