KONCEPT PROGRAMSKOG HIBRIDNOG OBJEKTA KROZ PRIKAZIVANJE UMETNIČKE GALERIJE I PRODAVNICE

  • Ivan Labović
Ključne reči: Hibridni objekat

Apstrakt

U ovom radu analiziran je zadati arhitektonski program, kako se on uklapa u zadatu lokaciju. Kombinacijom i analizom dolazimo do idealnog sklopa dva i više programa koji predstavljaju umetničku galeriju i prodavnicu vina i sira. Glavna ideja ovakvog projekta zahtevala je da se izabrani programi ukapaju i predstavljaju jednu zajedničku celinu. Ovakvi objekti sa više namena danas se nazivaju i hibridnim objektima. Projekat je realizovan u različitim arhitektonskim programima kao što su:AutoCad, Sketchup i Photoshop.

Reference

[1]-https://architectuul. com/architecture/importanne-centre
[2]- https://citymagazine. danas. rs/stil/dom-i-dizajn/zasto-je-siva-boja-hit-u-enterijeru/
Objavljeno
2022-12-04