METODOLOGIJA I PROCES KREIRANJA PERSONALIZOVANOG „METAHUMAN“ KARAKTERA

  • Igor Fijat
  • Neda Milić Keresteš
Ključne reči: 3D modelovanje, dizajn karaktera, kompjuterske igre, MetaHuman, Unreal Engine

Apstrakt

Rad obuhvata teorijske osnove evolutivnog toka dizajna karaktera u kompjuterskim igrama, celokupan proces generisanja trodimenzionalnog modela karaktera uključujući često korišćene hardverske i softverske alate, kao i pregled stanja u industriji kroz istoriju. Istraživački deo ispituje mogućnosti personalizo­vanja digitalnog karaktera po uzoru na stvarnu osobu u novorazvijenom MetaHuman radnom okviru.

Reference

[1] Iwaniuk, P. (2017) 1997 vs 2007 vs 2017: how is videogame character design evolving. [Online] Dostupno na: https://www.pcgamesn.com/videoga-me-character-design-part-one [Pristupljeno 1.9.2022]
[2] Lankoski, P (2002) Character Design Fundamentals for Role-Playing Games. [Online] Dostupno na: https://www.researchgate.net/publication/200010276_Character-_Design_Fundamentals_for_Role-Playin-g_Games [Pristupljeno: 13.8.2022]
[3] Rajpurohit, P. (2022) 3D Character Modeling for Games: The Detailed Guide. [Online] Dostupno na: https://www.mindinventory.com/blog/3d-character-modeling-for-games [Pristupljeno 29.7.2022]
[4] Pinćjer, I. (2022) Prostorni dizajn - nastavni materijal. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
[5] Unreal Engine (2022) MetaHumans Documentation. [Online] Dostupno na: https://docs.metahuman.u-nrealengine.com/en-US/mesh-to-metahuman-quick-start [Pristupljeno 27.8.2022]
Objavljeno
2022-12-03
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn