ODREĐIVANJE REDOSLEDA TRKA FORMULE 1 KORIŠĆENJEM RAZLIČITIH METODA OPTIMIZACIJE

  • Gabriela Poljak
Ključne reči: Optimizacija rute, genetski algoritam, 2-opt metoda, QGIS

Apstrakt

Rad je zasnovan na kalendaru trka Formule 1 i na geografskoj lokaciji mesta za velike nagrade. Optimizacija je obavljena na više načina, pomoću Excel Solvera i programima napisanim u Matlabu. Excel Solver se zasniva na: ispitivanju mogućih rešenja uzimajući u obzir ograničenja, a zatim odabiranju onog koje najviše odgovara. Prvi program napisan u Matlabu koristi metode koje su korišćene u genetskom algoritmu, kao što su selekcija, mutacija i ukrštanje, a drugi koristi metodu 2-opt. U radu su upoređeni i sumirani dobijeni rezultati.

Reference

[1] Liu, X., Fotouhi, A. & Auger, D. (2022). Application of advanced tree search and proximal policy optimization on formula-E race strategy development. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.116718
[2] Kramer, O. (2017). Genetic Algorithms, Studies in Computational Intelligence, 11-19. Doi: 10.1007/978-3-319-52156-5_2
[3] Sivanandam, S. N. & Deepa, S. N. (2008). Genetic Algorithms. Introduction to Genetic Algorithms, 15-37. Doi: 10.1007/978-3-540-73190-0_2
[4] Michael Negnevitsky: Artificial Intelligence, A Guide to Intelligent Systems. Pearson Education Canada; 3rd edition (2011) ISBN: 978-1408225745
[5] Stahl, D., & Sallis, H. (2012). Model-based cluster analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 4(4), 341–358. doi:10.1002/wics.1204
Objavljeno
2022-12-03
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo