ОДРЕЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА ЗИДАЊА ПРЕГРАДНИХ ЗИДОВА МЕРЕЊЕМ НА ГРАДИЛИШТУ

  • Недељка Јовишић
Ključne reči: Нормативи и стандарди у грађевинарству, Преградни зидови

Apstrakt

На вишеспратној пословно-стамбеној згради сa АБ скелетном конструкцијом дефинисана је технологија унутрашњих (преградних) зидова. Експерименталним путем, методом фото-прегледа и методом снимка (фотографија) радног дана, утврђена је норма времена зидања зидова. Добијени резултати, просечне реалне норме, (мерене 10 дана) упоређени су са домаћим и страним нормама те образложене добијене разлике.

Reference

(1) Пешко Н. Игор: Технологија извођења грубих грађевинских радова, Униврзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија, 2021.
(2) Флашар Александар, Вуковић Светлана, Брана Петар: Проучавање технолошких процеса у грађевинарству, Факултет техничких наука у Новом Саду, ООУР Научно-образовни институт за индустријску градњу, Нови Сад, Србија, 1985.
(3) Куриј Казимир: Градитељски пројект менаџмент, Грађевинска књига, Београд, 2005.
(4) Тривунић Милан, Матијевић Зоран: Технологија и организација грађења, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, Србија, 2004.
Objavljeno
2022-11-09
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo