PRISTUP NADGLEDANJU INDIKATORA RADA IOT ČVORIŠTA U REALNOM VREMENU

  • Sonja Trpovski
  • Dejan Živković
Ključne reči: Sistemi kućne automatizacije, IoT, „oblak“ računarstvo

Apstrakt

U ovom radu opisano je proširenje programske podrške postojećeg sistema kućne automatizacije. Proširenje podrazumijeva dodavanje kontrolera, u vidu novog modula, koji će prikupljati trenutnu statistiku rada sistema. To se odnosi na prikupljanje informacija o broju promjena stanja uređaja i broju aktivacija scena u sistemu. Takođe, kontroler implementira i opciju za podešavanje vremenskog intervala u toku kojeg će statistika biti prikupljana. Dat je i kratak opis IoT tehnologije, koja se koristi u opisanom programskom rješenju za spregu kućnih uređaja sa „oblak“ računarskim sistemom, radi bolje i kvalitetnije analize podataka i informacija o radu sistema.

Reference

[1] Home Automation System, URL https://www.techopedia.com/definition/29999/home-automation-system, September 2018.
[2] A Data Acquisition and Control System in Smart Home Based on the Internet of Things, Zhubing Hu, Chengde Petroleum College, 2016.
[3] S. Suresh and P. V. Sruthi, “A review on smart home technology,” in 2015 Online International Conference on Green Engineering and Technologies (IC-GET), Nov 2015, pp. 1–3.
[4] A Smart Home Gateway Platform for Data Collection and Awareness, Pan Wang, Feng Ye, Member, IEEE, Xuejiao Chen
[5] S. Guoqiang, C. Yanming, Z. Chao, and Z. Yanxu, “Design and implementation of a smart iot gateway,” in 2013 IEEE International Conference on Green Computing and Communications and IEEE Internet of Things and IEEE Cyber, Physical and Social Computing, Aug 2013, pp. 720–723.
[6] P. Wang, S. Y. Zhang, and X. J. Chen, “Sfarima: A new network traffic prediction algorithm“, in 2009, First International Conference on Information Science and Engineering, Dec 2009, pp. 1859–1863
Objavljeno
2019-03-09
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo