ПРОГРАМСКИ МОДЕЛ ЗА ГЕНЕРИСАЊЕ ИЗАЗОВА МАКСИМАЛНЕ ИНКЛУЗИВНОСТИ У ВИДЕО ИГРАМА ЖАНРА „ТРКАЧ“

  • Василије Бурсаћ
Ključne reči: Програмски модел, Видео игре жанра „Тркач“, Развој видео игара, Имерсивност, Хаптичка повратна спрега

Apstrakt

Иако се тематски могу веома разликовати, све видео игре жанра „Тркач“ (енгл. Runner) одликује идентична механика игре. Имајући ово у виду, направљена је генеричка програмска основу која би се могла искористити као полазна тачка за брзи развој видео игара овог жанра. Овај програмски модел је обогађен системом за пружање аудио-визуелно-хаптичких повратних информација играчу. Захваљујући овом систему, постигнут је висок степен инклузивности и "увучености" играча у виртуални свет видео игре. У овом раду је описан један такав програмски модел развијен у Јунити (енгл. Unity) погону, као и  његове могућности и функционалности.

Reference

[1] Unity Technologies, „Garbage Collector Overview“, https://docs.unity3d.com/Manual/performance-garbage-collector.html, Званична документација о процесу ослобађања меморије (приступљено у септембру 2022.)
[2] Unity Technologies, „Introduction to Object Pooling“, https://learn.unity.com/tutorial/introduction-to-object-pooling, Званична документација са објашњењем обрасца удруживања објеката (приступљено у септембру 2022.)
[3] Adobe, Mixamo, https://www.mixamo.com/, Веб сајт за преузимање карактера и анимација (приступљено у септембру 2022.)
[4] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, “Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software”, Boston, Addison-Wesley, p. 127, October 1994.
Objavljeno
2022-11-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo