IZBOR UZEMLJENJA MREŽE

  • Đurađ Krneta
Ključne reči: Uzemljenje, Sistem za uzemljenje, Kratak spoj

Apstrakt

U ovom radu obrađena je tematika u izbora uzemljenja mreže. Opisani su različiti sistemi za uzemljenje i dat uvid u načine uzemljenja mreže u različitim zemljama.

Reference

1.V.Strezoski, Osnovi elektroenergetike, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014.
2.G.Dotlić, Elektroenergetika kroz standarde, zakone, pravilnike odluke i tehničke preporuke, Savez mašinskih i elektrotehnićkih inženjera Srbije, Beograd, 2013.
3. https://electrical-engineering-portal.com/select-grounding-points-generator-transformer-neutrals
4.Tehnička preporuka br.6, Uzemljenje neutralnih tačaka u elektrodistributivnim mrežama 110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV i 0.4 kV, JP EPS – Direkcija
Objavljeno
2022-11-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo