РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ „МЕТАЉКА“

  • Лазар Симић
  • Зоран Стојановић
Ključne reči: Трансформаторска станица, ћелија, опрема, прорачун, струја квара, заштита

Apstrakt

У овом раду биће приказана једна типична трансформаторска станица (ТС) 35/10 kV, старије производње, која је до скоро била у погону. Такође у овом раду ће бити описана реконструкција ТС, која подразумева замену комплетне опреме нови­јом, модернијом и поузданијом опремом. Прорачуни су урађени у складу са методологијом из Стандарда SRPS IEC 60909.

Reference

[1] Техничка документација ХЕББ.
[2] https://support.industry.siemens.com/cs/product/3ah5322-2....-..../vacuum-cb-36kv-pcd-275mm-16ka-1250a?pid=78604&mlfb=3AH5322-2..-....&mfn=ps&lc=en-DK (приступљено у септембру 2018.)
[3] https://support.industry.siemens.com/cs/products/3ae5554-1....-..../sion-3ae5-12kv-25ka-800a?pid=511733&mlfb=3AE5554-1....-....&mfn=ps&lc=en-SV(приступљено у септембру 2018.)
[4] https://w3.siemens.com/powerdistribution/global/SiteCollectionDocuments/en/mv/switchgear/air-insulated/8bt2/catalogue-8bt2_en.pdf (приступљено у септембру 2018.)
[5] https://w3.siemens.com/powerdistribution/global/SiteCollectionDocuments/en/mv/switchgear/air-insulated/nxair/catalogue-nxair-family_en.pdf (приступљено у септембру 2018.)
Objavljeno
2019-03-09
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo