ИСПИТИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА НАФТНОМ ПОЉУ КОМПАНИЈЕ „НИС а.д. Нови сад“

  • Марко Роган
  • Владимир Катић
Ključne reči: Квалитет електричне енергије, нафтно поље, дубинкса клипна пумпа

Apstrakt

У овом раду je описанo мерење параметара квалитета електричне енергије на нафтном пољу компаније „НИС а.д. Нови Сад“. Дефинисани су основни параметри квалитета електричне енергије, затим је описана коришћена опрема и анализирани су резултати мерења.

Reference

[1] В. Синик, Ж.В. Деспотовић, “Утицај нелинарних потрошача мале снаге на квалитет електричне енергије”, XXIII Симпозијум Енергетика 2017, Златибор.
[2] ***, „Експлоатација дубинским пумпама Механички систем“ – www.rgf.rs
[3] www.chauvin-arnoux.com/
Objavljeno
2019-03-09
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo