PREDIKCIJA OCENE APLIKACIJE NA OSNOVU KOMENTARA

  • Marko Mijatović
Ključne reči: mašinsko učenje, rekurentne neuronske mreže, modeli ansambla

Apstrakt

U ovom radu predstavljena je specifikacija, implementacija i evaluacija sistema za predikciju ocene na osnovu tekstualnog komentara. Upoređena su dva pristupa – rekurentne neuronske mreže i modeli ansambla.

Reference

[1] D. Monett and H. Stolte, “Predicting Star Ratings based on Annotated Reviews of Mobile Apps,” Oct. 2016, pp. 421–428. doi: 10.15439/2016F141.
[2] M. Umer, I. Ashraf, A. Mehmood, S. Ullah, and G. S. Choi, “Predicting numeric ratings for Google apps using text features and ensemble learning,” ETRI Journal, vol. 43, no. 1, pp. 95–108, Feb. 2021, doi: 10.4218/etrij.2019-0443.
[3] B. Gezici, N. Bolucu, A. Tarhan, and B. Can, “Neural Sentiment Analysis of User Reviews to Predict User Ratings,” in 2019 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Samsun, Turkey, Sep. 2019, pp. 629–634. doi: 10.1109/UBMK.2019.8907234.
[4] https://www.kaggle.com/datasets/prakharrathi25/google-play-store-reviews
Objavljeno
2023-03-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo