RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA ZA AUTO-ŠKOLE

  • Nina Babić
Ključne reči: Informacioni sistem, Spring Boot, JHipster, Maven, Hibernate, Angular

Apstrakt

U ovom radu predstavljena je važnost odabira odgovarajućih tehnologija pri razvoju nekog informacionog sistema, kao i analiza odabranih tehnologija. Osim toga, detaljno je analiziran sam razvijani sistem. Sistem je predstavljen i analiziran kroz prikaz modela sistema, implementiranih klasa i delova koda koji su preuzeti iz implementiranih klasa kao i kroz demonstraciju izgleda, odnosno korisničkog interfejsa razvijane aplikacije.

Reference

[1] About JHipster,
https://www.jhipster.tech/ (pristupljeno u septembru 2018.)
[2] What is Maven,
https://maven.apache.org/what-is-maven.html (pristupljeno u septembru 2018.)
[3] Spring Boot,
https://spring.io/projects/spring-boot
(pristupljeno u septembru 2018.)
[4] What is Hibernate
https://www.linkedin.com/learning/java-database-access-with-hibernate/what-is-hibernate (pristupljeno u septembru 2018.)
[5] What is Angular
https://angular.io/docs (pristupljeno u sept. 2018.)
Objavljeno
2019-03-09
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo