A СОФТВЕРСКО РЕШЕЊЕ ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦЕ

  • Катарина Нинковић Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad
Ključne reči: Web, Node, React, Redux, MongoDB

Apstrakt

У овом чланку је описана имплементација и рад интернет продавнице. Реч је о трослојном систему који укључује имплементацију сервера и клијента, као и креирање и управљање базом података.  Пројекат представља приступ развијања модерних web апликација уз последње технологије и програмска окружења као што су Node, React, Redux и MongoDB. Подржана је евиденција купаца и поруџбина, динамичко прикупљање производа и осталих информација, администраторски простор за управљање сајтом и друге функционалности које покрива савремена интернет продавница.

Reference

[1] SHAH, DHRUTI NA. Node .JS. BPB PUBLICATIONS, 2018.
[2] Chodorow, Kristina. MongoDB. O'Reilly, 2013.
[3] Dunk, Jim. React. Van Duuren Media, 2019.
[4] Lee, Stan, and Jack Kirby. Redux. Tunbridge Wells, Kent: Panini Publishing, 2018.
Objavljeno
2023-03-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo