АНАЛИЗА ПОДАТАКА СА ПЛАТФОРМЕ JOBERTY.RS ПОМОЋУ ТЕХНИКА МАШИНСКОГ УЧЕЊА

  • Митар Перовић Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: joberty.rs, анализа задовољства запослених, машинско учење, ит фирме

Apstrakt

Од великог значаја за компаније је да имају увид у ставове и мишљења како свог колектива, тако и оних из других фирми. Са друге стране, онима који траже посао овакве информације помажу да открију предности и слабости компанија које их интересују. У овом раду креиран је скуп података о српским ИТ фирмама користећи рецензије запослених, бивших запослених и кандидата, као и осталим информацијама са сајта Joberty.rs. Извршене анализе над овим скупом подељене су у три задатка. У првом задатку су одређени најзначајнији аспекти компаније уз посматрање овог задатка као регресионог проблема са просечном оценом компаније као циљном лабелом. Резултати указују на то да су аспекти као што су флексибилност и однос послодавца према запосленима значајнији у односу на коришћене технологије и плату. Извршена је анализа сентимента коментара који се тичу процеса селекције употребом БЕРТ модела. Закључено је да HR и технички интервју имају подједнак утицај на формирање утиска о процесу селекције. Коришћењем модела насумичних шума истрениран је модел који врши предикцију процента запослених који сматрају да је плата фер, на основу оцена бенефита које компанија нуди. Постигнут је резултат од 0.1 у контексту метрике MSE. Над истренираним моделом је одрађена анализа важности улазних обележја.

Reference

[1] Landers, Richard N., Robert C. Brusso, and Elena M. Auer. "Crowdsourcing job satisfaction data: Examining the construct validity of Glassdoor. com ratings." Personnel Assessment and Decisions 5, no. 3 (2019): 6.
[2] Luo, Ning, Yilu Zhou, and John Shon. "Employee satisfaction and corporate performance: Mining employee reviews on glassdoor. com." (2016).
[3] Jung, Yeonjae, and Yongmoo Suh. "Mining the voice of employees: A text mining approach to identifying and analyzing job satisfaction factors from online employee reviews." Decision Support Systems 123 (2019): 113074.
[4] High, Rob. "The era of cognitive systems: An inside look at IBM Watson and how it works." IBM Corporation, Redbooks 1 (2012): 16.
[5] https://huggingface.co/docs/transformers/index [приступљено: 11.10.2022.]
Objavljeno
2023-03-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo