ФУНКЦИОНАЛНА ПАРАДИГМА У ПРОГРАМСКОМ ЈЕЗИКУ C#

  • Марко Иветић
Ključne reči: Функционално програмирање, Објектно-оријентисано програмирање, Ламбда изрази, Чисте функције, Непроменљивост

Apstrakt

Тема рада је представљaње концепата функционалног програмирања. У оквиру рада, поред описа самих концепата, приказани су и примери њихове употребе у програмском језику C#.

Reference

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language - Programming language
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_paradigm - Programming paradigm
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_programming - Functional programming
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_calculus - Lambda calculus
[5] https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb308959.aspx - LINQ
[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Higher-order_function - Higher-order function
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Pure_function - Pure function
[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Lazy_evaluation - Lazy evaluation
[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Referential_transparency - Referential transparency
[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Memoization - Memoization
[11] https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming - Dynamic programming
Objavljeno
2019-03-09
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo