АНАЛИТИЧКА МЕТОДА ЗА КОНТРОЛУ ПРОХОДНОСТИ И ПРОРАЧУН ЕЛЕМЕНАТА СИТУАЦИОНОГ ПЛАНА ПОВРШИНСКИХ РАСКРСНИЦА

  • Марија Долић docent
Ključne reči: Пројектовање путева и раскрсница, aнализа проходности возила у кружним кривинама, offtracking

Apstrakt

У оквиру  рада приказана je  Анализа метода за прорачун проходности и прорачун проходности елемената ситуационог плана површинских раскрсница као и експериментална метода одређивања граничних трајекторија.

Reference

[1] “Закон о јавним путевима“,Службени гласник РС бр.-101/2005;
[2] Ј.Катанић, В. Катанић, М. Малетин, “ Приручник за пројектовање путева ”, Београд 1983.
[3] С. Фриц, Д. Гавран, В. Илић, Ф. Трпчевски, С. Врањевац, „Анализа главних утицајних фактора на брзину и трајекторију кретања возила у путним кривинама“
[4] С. Фриц, Д. Гавран, В. Илић, Ф. Трпчевски, С. Врањевац , „Експерименталне методе за одређивање граничних кривина проходности возила“
[5] Ж. Корлает, В. Драгчевић, „ Трајекторија повлачења у кинематичком моделу сложеног возила “, часопис Хрватског савеза грађевинских инжењера, 1999;
[6] „Техничка упутства за пројектовање површинских раскрсница“, Приручник за пројектовање путева у Републици Србији;
[7] Б. Илић, „Аналитичка метода за контролу проходности и прорачун елемента ситуационог плана површинских раскрсница“
[8] З. Лалић, „Експлоатација и одржавање мотоних возила“;
[9] M. Ђорђевић, „Друмска моторна возила“;
Objavljeno
2023-01-09