PRILOG KREIRANJU OPTIMALNOG PLANA SADNJE KUKURUZA UPOTREBOM METODE DINAMIČKOG PROGRAMIRANJA

  • Milica Cvjetićanin
Ključne reči: Teorija optimalnog upravljanja, Dinamičko programiranje, Optimizacija, Problem ranca

Apstrakt

Razvijen je model za kreiranje optimalnog plana sadnje kukuruza na osnovu fizički mogućih opsega sadnje date biljke, tako da nedeljni prinos rezultuje maksimalnom popunjenošću raspoloživih skladišta. Problem je rešen primenom metode dinamičkog programiranja nazvane Problem ranca. Pomenutom metodom izvršena je minimizacija gubitaka useva na godišnjem nivou.

Reference

[1] R. Bellman, Dynamic programming, New Jersey: Princeton University, 1957..
[2] J. Réveillac, Optimization tools for logistics, Elsevier, 2015.
[3] M. a. J. Z. Rapaić, Projektovanje linearnih regulatora i estimatora u prostoru stanja, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2014.
[4] P. a. G. R. Gilmore, The theory and computation of knapsack functions, 1966.
[5] “0/1 Knapsack problem,” 6 August 2022. [Online]. Available: https://www.guru99.com/knapsack-problem-dynamic-programming.html. [Accessed 22 September 2022].
[6] “SCiO Analytics,” [Online]. Available: https://scio.systems/. [Accessed 2022].
[7] S. D. G. H. Kimenju, “Crop loss in % of weight of stored maize,” 2022.
Objavljeno
2023-01-08
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo