МЕТОДОЛОГИЈЕ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТОМ СА АКЦЕНТОМ НА SCRUM

  • Милица Говедарица
Ključne reči: Методологије управљања пројектом, agile, scrum, sprint, backlog, product

Apstrakt

У раду су описане популарне методологије за управљање пројектом. Направљено је угрубо поређење двије главне групе методологија. Акценат рада је стављен на scrum, који је до детаља објашњен.

Reference

[1] Jeff Sutherland and Ken Schwaber, Scrum Guide, 2010, https://www.scrumguides.org/
[2] Jason Westland, Scrum Methodology, 2018, https://www.projectmanager.com/blog/scrum-methodology
[3] Jeff Sutherland, Ken Schwaber and others, Agile manifesto, 2001, http://agilemanifesto.org/
[4] Kira Carr, Agile Project Management Vs. Traditional Project Management, 2017, https://www.knowledgehut.com/blog/agile/agile-project-management-vs-traditional-project-management
Objavljeno
2019-03-09
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo