МОДЕЛОВАЊЕ, АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИЈА КОНТРОЛЕ БЕЖИЧНОГ ПУЊАЧА БАТЕРИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ АУТОМОБИЛ

  • Драгана Шкрбић
  • Хесус А. Оливер
  • Vladimir Katić
Ključne reči: електрични аутомобил, бежични пуњач батерије

Apstrakt

У овом раду обрађено је модело­вање, анализа и оптимизација контроле бежичног пуњача батерије за електричне аутомобиле. Приказани су резултати симулација и донесени закључци. Анализирана су два начина контроле излазне снаге, која могу да буду примјењена. На крају је приказан дио урађеног експеримента.

Reference

[1] D. Maksimović, R.W. Erickson, “Fundamentals of Power Electronics”, 2nd Ed., Kluwer Academic Publishers, New York, 2004.
[2] T.M. Fisher, K.B. Farley, Z. Gao, H. Bai, Z. Ho Tse, “Electric vehicle wireless charging technology: a state-of-the-art review of magnetic coupling systems”, Wireless Power Transfer, Vol.1, Issue 2, Sep.2014, pp.87–96.
[3] A. Berger, M. Agostinelli, S. Vesti, J. A. Oliver, J.A. Cobos, M. Huemer, “A Wireless Charging System Applying Phase-Shiftand Amplitude Control to Maximize Efficiencyand Extractable Power”, IEEE Тrans. on Power Electronics, Vol.30, No.11, Nov. 2015, pp.6338 – 6348.
[4] A. Poullikkas, “Sustainable options for electric vehicle technologies”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 41(C), 2015, pp.1277-1287.
Objavljeno
2019-03-09
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo