KRATKOROČNA PROGNOZA PROMENE POTROŠNJE USLED PRIMENE SAVREMENIH TEHNIKA REGULACIJE NAPONA U DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

  • Sonja Trpovski
  • Srđan Lazarov
Ključne reči: Kratkoročna prognoza promene potrošnje, fleksibilno upravljanje potrošnjom, regulacija napona

Apstrakt

U ovom radu su predstavljeni matematički modeli i algoritmi za proračun prognoze promene potrošnje trofazne aktivne snage usled primene savremenih tehnika regulacije napona u distributivnim mrežama. Cilj prognoziranja ovih vrednosti je u omogućavanju fleksibilnog upravljanja potrošnjom - rezultatima ove prognoze omogućava se distributivnim mrežama da učestvuju u pri­marnoj i sekundarnoj regulaciji frekvencije i aktivnih snaga, smanjenju vršne potrošnje i eliminaciji dvosmernih tokova snaga. U radu je korišćena simulaciona metoda prognoziranja, koja se bazira na simuliranju primene odre­đene tehnike regulacije napona i proračunu režima za naredni polusatni interval u elementima od interesa u okviru distributivne mreže. Kao ulazni podaci koriste se parametri tih elemenata, kao i trenutna i usrednjena mere­nja njihovih određenih veličina.

Reference

[1] Electricity North West: Functional Specifications and Voltage Regulation Scheme for ASCs, Electricity North West Ltd., Manchester, UK, February 2014;
[2] V. Strezoski, D. Janjić: Sistemi regulacije napona radijalnih distributivnih mreža, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, Srbija, 1997;
Objavljeno
2019-03-09
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo