IDEJNO REŠENJE VODOSNABDEVANJA I ODVOĐENJA ATMOSFERSKIH VODA U NASELJU SEFKERIN

  • Boris Zastranović Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
Ključne reči: Vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, hidraulički proračun, idejno rešenje

Apstrakt

U radu su izrađeni modeli vodovodne i atmosferske kanalizacione mreže u naselju Sefkerin. Na osnovu potreba korisnika, hidrauličke analize formirana je vodovodna mreža. Proračun i hidraulička analiza su sprovedeni u okviru programskog paketa EPANET. Kanalizaciona mreža je trasirana u zavisnosti od topografskih uslova, dok je dimenzionisanje izvršeno na osnovu padavina dvogodišnjeg povratnog perioda. Hidraučilčki proračun je proveren pomoću programskog paketa EPA SWMM. Na kraju je sistem proveren za povratni period dvadesetogodišnje padavina pomoću koga su dobijene nepovoljne tačke sistema, odnosno mogućnost pojave izlivanja.

Reference

[1] Dr Miloje Milojević, Snabdevanje vodom I kanalisanje naselja. Građevinski fakultet, 1976;
[2] Stipić Matija, Skripta iz predmeta Komunalna hidrotehnika za studente IV godine odseka za hidrotehniku.Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Novi sad, 2017;
[3] Jasna Petrović. Skripta iz predmeta Uvod u hidrologiju - Građevinski fakultet u Beogradu, 2001;
[4] Hajdin Georgije, Mehanika fluida, knjiga druga, uvođenje u hidrauliku. Građevinski fakultet u Beogradu, 2001;
[5] Hajdin Georgije, Mehanika fluida, knjiga treća, uvođenje u hidrauliku. Građevinski fakultet u Beogradu, 2001;
[6] Marko V. Ivetić, Računska hidraulika, tečenje u cevima Beograd, 1996.
Objavljeno
2023-01-09