RAZVOJ APLIKACIJE ZA PRORAČUN ISPLATIVOSTI IZGRADNJE VETROGENERATORA U AZURE OKRUŽENJU

  • Biljana Vukelić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Ključne reči: Obnovljivi izvori energije, snaga vetra, Azure, mikroservisi, .NET Core, Angular

Apstrakt

U radu je opisan značaj obnovljivih izvora energije sa naglaskom na energiju vetra. Razvijena je aplikacija koja predstavlja sistem za proračun isplativosti investicija ugradnje vetrogeneratora na željenoj lokaciji. Sistem je implementiran u Azure okruženju.

Reference

[1] https://x-engineer.org/wind-turbine-energy/ (pristupljeno u septembru 2022.)
[2] Turan Gonen, Third Edition“Electric Power Distribution Engineering”, New York, 2014
[3] https://angular.io/guide/architecture (pristupljeno u septembru 2022.)
[4] https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/ (pristupljeno u septembru 2022.)
Objavljeno
2023-01-08
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo