ELEKTROMOTORNI POGONI U EKSPLOZIVNIM SREDINAMA

  • Goran Cibula
  • Veran Vasić
  • Đura Oros
Ključne reči: Asinhroni motori, povećana bezbednost, elektromotorni pogon, pretvarač učestanosti, protiveksplozivna zaštita

Apstrakt

U ovom radu je prezentovana proble­matika odabira i eksploatacije elektromotornih pogona u eksplozivnim sredinama. Obrađena je klasifikacija eks­plozivnih sredina, što predstavlja prvi korak za pravilan izbor opreme. Opisani su različiti tipovi protiveksplozivne zaštite asinhronih elektromotora. Razmotreni su uzroci povećanog zagrevanja elektromotora povećane bezbed­nosti. Pravilan izbor zaštite elektromotora povećane bez­bednosti je jako bitan te je u ovom radu detaljno obrađen. Uticaj pretvarača učestanosti na pogonske parametre elektromotora je detaljno razmotreno ovim radom.

Reference

[1] IEC 79-4:1975 Method of test for ignition temperature
[2] IEC 60079-20-1:2010 Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data
[3] IEC 60079-10:2002 Classification of hazardous areas
[4] prof. dr Veran Vasić, prof. dr Đura Oros, "Energetska elektronika u pogonu i industriji"
[5] IEC 60079-14:2013 Electrical installations design, selection and erection
[6] Dipl.inž.el. Ivica Gavranić, "Dijagnostika protuekslozijski zaštićenih elektromotornih pogona", Zagreb, 2002.
[7] Mr Lidija V.Pavlović, prof. dr Zoran M.Lazarević, "Asinhroni motori u protivekslozivnoj zaštiti "povećana bezbednost", Beograd, 2008
Objavljeno
2019-03-09
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo