UTICAJ PROMENE ŽIŽNE DALJINE NA POJAVU HROMATSKE ABERACIJE

  • Iva Juretić
  • Ivana Jurič Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: hromatska aberacija, digitalni fotoaparati, žižna daljina

Apstrakt

Hromatska aberacija je optički defekt koji uzrokuje da se svetlosni zraci različitih talasnih dužina fokusiraju na različite tačke duž optičke ose sočiva. Manifestuje se kao traka jedne boje na prelazima okvira oko kontrastnih ivica na fotografiji. Postoje dve vrste hromatskih aberacija: longitudinalne i transverzalne. Transverzalna hromatska aberacija je ivica jedne boje koja se javlja zato što se uvećanje slike razlikuje u zavisnosti od talasne dužine. Ima tendenciju da bude daleko vidljivija od longitudinalne. Cilj ovog istraživanja je da se ispita uticaj žižne daljine na pojavu transverzalne hromatske aberacije. Za potrebe eksperimenta korišćena je jedna kamera bez ogledala (Sony Alpha A1), dok su objektivi bili varijabilni. Izabrana su dva objektiva, zum (Sony 24-70mm f2.8 GM) i telefoto (Tamron 70-180 f2.8) kako bi se proverio uticaj žižne daljine na pojavu hromatske aberacije.

Reference

[1] N. Mehić, "Hromatska aberacija" 2011. [Online]. Dostupno na: https://unze.ba/am/pzi/2010/MehicNerma/hromatska%20aberacija%20(CA).html [Pristupljeno: 23.08.2022.]
[2] A. Husić, "Hromatska aberacija" 2012. [Online] Dostupno na: https://unze.ba/am/pzi/2011/HusicAmela/uzroci.html [Pristupljeno: 23.08.2022.]
[3] J. Vukojević, Procena hromatske aberacije i odsjaja kod objektiva digitalnih fotoaparata i metode korekcije, Master rad. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Grafičko inženjerstvo i dizajn. 2013
[4] Foto Diskont, "Sony A1" (n.d.) [Online] Dostupno na: https://fotodiskont.rs/proizvodi/digitalni-fotoaparati/mirrorless-fotoaparati/sony-a1.html [Pristupljeno: 30.8.2022.]
[5] T. Schiesser, "Know your smartphone: A guide to camera hardware" (2014) [Online] Dostupno na: https://www.techspot.com/guides/850-smartphone-camerahardware/ [Pristupljeno: 21.8.2022]
[6] PCFoto, "Sony 24-70 mm f2.8GM" (n.d.) [Online] Dostupno na: https://pcfoto.biz/sony-fe-24-70mm-f28-gm.html [Pristupljeno: 30.8.2022.]
[7] Foto Diskont "Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD za Sony E" (n.d.) [Online] Dostupno na: https://fotodiskont.rs/proizvodi/objektivi/tamron-70-180mm-f28-di-iii-vxd-za-sony-e.html [Pristupljeno: 30.8.2022.]
Objavljeno
2022-12-03
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn