MICROSOFT AZURE-OВА АРХИТЕКТУРА БЕЗ СЕРВЕРА

  • Десанка Тодић
Ključne reči: традиционална монолитна архи¬тектура, микросервисна архитектура, архитектура без серверa, cloud computing, Azure функције, платформа као сервис, Azure портал, API

Apstrakt

У раду су описане архитектуре система информационих технологија од првих система грађених само традиционалном монолитном архитектуром, затим преко система грађених помоћу микросервиса до систем без сервера и коришћења готове инфраструктуре за градњу жељеног система. Акценат рада је стављен на архитектуру без сервера Microsoft Azure и његове Azure функције које су детаљно објашњене.

Reference

[1] Chen, Lianping (2018). Microservices: Architecting for Continuous Delivery and DevOps, https://www.researchgate.net/publication/323944215_Microservices_Architecting_for_Continuous_Delivery_and_DevOps


[2] Gautambiztalkblog, Microservices approach vs traditional approach, 2016, https://gautambiztalkblog.com/tag/microservices-approach-vs-traditional-approach/
[3] Wikipedia, Cloud computing, 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
[4] Margaret Rouse, Infrastructure as a Service (IaaS), 2018, https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Infrastructure-as-a-Service-IaaS
[5] Microsoft Azure, What is PAAS, 2018, https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-paas/
[6] Margaret Rouse, Software as a Service (SaaS), 2016, https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Software-as-a-Service
[7] The agile admin, What is DevOps, 2017, https://theagileadmin.com/what-is-devops/
[8] Margaret Rouse, Internet of Things (IoT), 2018, https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Things-IoT
[9] Vangie Beal, Big Data, 2018, https://www.webopedia.com/TERM/B/big_data.html
[10] Robin Weston, Serverless architectures and continuous delivery, 2017, https://www.gocd.org/2017/06/26/serverless-architecture-continuous-delivery/
Objavljeno
2019-03-08
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo