UPOREDNA ANALIZA MEĐUSPRATNIH SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA: TIPOVI MOŽDANIKA I ROBUSNOST

  • Slobodan Miletić Univerzitet Novi Sad, Fakultet Tehničkih Nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
Ključne reči: Spregnute konstrukcije, spregnuta ploča, spregnuta greda, moždanici, robusnost konstrukcija, progresivni kolaps.

Apstrakt

Rad se sastoji iz prorarčuna dva različita tipa međuspratnih konstrukcija, čiji je rezultat upoređivanje potrebnih količina materijala za njihovo izvođenje i odabir povoljnije varijante, i obezbeđivanje robusnosti konstrukcije kao osiguranje od progresivnog kolapsa.

Reference

[1] A G J Way, Structural robustness of steel framed buildings, SCI Publicatiom P391
[2] Boris Androić, Darko Dujmović, Ivan Lukačević: Projektiranje spregnutih konstrukcija prema Eurocode 4, „I.A. PROJEKTIRANJE“ Zagreb
[3] Corus International, ComFlor decking system, www.comflor.com
[4] HILTI, Hilti X-HVB system Solutions for shear connections, www.hilti.com
[5] Dennis Lam, Xianghe Dai, Ulrike Kuhlmann, Jochen Raichle, Matthias Braun: Slim-floor construction – design for ultimate limit state
[6] Mark Lawson, Philippe Beguin, Renata Obiala, Matthias Braun: Slim-floor construction using hollow-core and composite decking systems
[7] R M Lawson, D L Mullett, J W Rackham: Design of Asymmetric Slimflor Beams using Deep Composite Decking, SCI PUBLICATION P175
[8] EVROKOD 4, PRORAČUN SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA OD ČELIKA I BETONA
Objavljeno
2023-01-09