Primena fraktalne geometrije u kontekstu urbanog razvoja i rasta

  • Реља Ковач
Ključne reči: identitet urbane sredine, urbane matrice, fraktalna geometrija, fraktalna dimenzija

Apstrakt

Тема истраживања огледа се у истраживању урбаних матрица методом фракталне геометрије, помоћу које се могу упоредити различити нивои и различити типови насеља.

Reference

[1] Batty M., Longley P. (1994), A Geometry of Form and Function
[2] Mandelbrot, B. (1983), The Fractal Geometry of Nature
[3] Frankhauser, P. (2004), Approaching urban patterns by fractal geometry : From theory to application
Objavljeno
2022-12-04