ANALIZA NAPONSKOG STANJA KONSTRUKCIJE MODULARNOG TRAKASTOG TRANSPORTERA PRIMENOM METODE KONAČNIH ELEMENATA

  • Aron Pinter
  • Nikola Ilanković
Ključne reči: analiza, metod konačnih elementa, trakasti transporter

Apstrakt

U radu je izvršena analiza naponskog stanja konstrukcije modularnog trakastog transportera pomoću softvera Autodesk Inventor i dodatnog modula Nastran. Urađen je proračun osnovnih mašinskih elemenata i na osnovu dobijenih rezultata je primenjena optimizacija konstrukcije transportera.

Reference

[1] https://eurocodeapplied.com/design/en1993/steel-design-properties , (pristupljeno dana: 14. 3. 2022),
[2] Inventor 2022: Material library, (pristupljeno dana: 15. 8. 2022),
[3] https://www.ensingerplastics.com/en/shapes/products/pa6-tecamid-6-natural , (pristupljeno dana: 14. 3. 2022),
[4] https://designerdata.nl/materials/plastics/thermo-plastics/polyamide-6 , (pristupljeno dana: 14. 3. 2022),
[5] https://polymerdatabase.com/polymer%20physics/Poisson%20Table.html , (pristupljeno dana: 14. 3. 2022),
[6] A. Pinter: Modeliranje i proračun modularnog trakastog transportera, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, 2021.
Objavljeno
2023-01-04