ИНТЕГРИСАНИ ПРИСТУП ФАБРИКАЦИЈИ ПАВИЉОНА ОД САВИЈЕНИХ ПОВРШИНСКИХ ПЛОЧАСТИХ ЕЛЕМЕНАТА ДОБИЈЕНИХ МЕТОДОМ ЗАСЕЦАЊА

  • Стефан Пејић
Ključne reči: dizajn, fabrikacija, paviljon, savijanje, kerf

Apstrakt

Тема овог рада огледа се у истраживачком процесу могућности генерисања и фабриковања павиљонске структуре у размери 1:1. Павињон се састоји од низа површинских елемената које је потребно, превасходно, обрадити и савити на основу претходно дефинисаног изгледа структуре, односно претходно истраженог и примењеног облика засека и параметара који га дефинишу кроз одабрани материјал.

Reference

[1] Howard W. Aschraft (2008) - Building Information Modeling: A Framework for Collaboration
[2] Samson, M. D. (2016), Hut Pavilion Shrine: Architectural Archetypes in Mid-Century Modernism
[3] Gillkvist O., Henriksson V., Poulsen E., (2016) Digital Wood - Design & fabrication of a full-scale exhibition structure in plywood
[4] Mitov D., Tepavčević B., Stojaković V., Bajšanski I., (2019) Kerf Bending Strategy for Thick Planar Sheet Materials
[5] Aaron Porterfield. (2017) - Curved Kerf Bending Part 2. Instructables.
[6] Kalama A. M., Tzoni D., Symeonidou I. (2021)- Kerf Bending: A Genealogy Of Cutting Patterns
[7] Aaron Porterfield. (2017) - Curved Kerf Bending Part 2. Instructables.
[8] Kalama A. M., Tzoni D., Symeonidou I. (2021)- Kerf Bending: A Genealogy Of Cutting Patterns For Single And Double Curvature
Objavljeno
2022-12-03