UPOREDNA ANALIZA METODA PROGRAMIRANJA NUMA

  • Darko Beretić
Ključne reči: metode programiranja, ProgramGuide, ShopMill, CAM, poređenje metoda, zahvati obrade

Apstrakt

Programiranje CNC mašina alatki predstavlja jednu od najvažnijih faza pripreme proiz­vodnje u savremenoj industriji. U radu se porede tri metode programiranja- ProgramGuide, ShopMill i CAM. Analizirani su struktura programa, definisanje zahvata obrade, vreme obrade, broj rečenica kao i vreme progra­miranja. U cilju dobijanja sveobuhvatnog zaključka gde je najpoželjnije primeniti neku od metoda.

Reference

[1] Čiča, Đ., Jokanović S.: Programiranje numerički upravljanih mašina alatki, Univerzitet Banjoj Luci, Mašinski fakultet, Banja Luka, 2014
[2] Mečanin, V.: Programiranje obradnih process na CNC mašinama, Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet Kraljevo, Kraljevo, 1997
[3] Slavoković, R., Dučić, N.: Primena CAD/CAM tehnologija u proizvodnim procesima, Tehnički fakultet Čačak, Čačak, 2011.
[4] Suh, S., Kang, S., Chung, D., Stroud, I.: Theory and Design of CNC Systems, Republic of Korea, 2008.
Objavljeno
2019-03-07
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo