PROCENA STANJA I ENERGETSKA SANACIJA VIŠEPORODIČNE STAMBENE ZGRADE U KRALjEVU

  • Marijana Petrović
  • Mirjana Malešev
Ključne reči: Energetska efikasnost, Sanacija, Toplotni gubici, kapilarno upijanje ode

Apstrakt

Rad se sastoji iz teorijsko istraživačkog i praktičnog dela. U teorijskom delu su obrađene tehnike sanacija od kapilarne vlage, a u praktičnom delu rada je urađena procena stanja stambene zgrade u ulici Cara Dušana broj 96 u Kraljevu. Vizuelnim pregledom uočeni su nedostaci i oštećenja i utvrđeno je da je potrebno preduzeti sanacione mere u smislu poboljšanja energetske efikasnosti zgrade. Urađen je elaborat energetske efikas­nosti zgrade i predložene su mere za poboljšanje ener­getskih svojstava elemenata konstrukcije. Primenom pred­loženih mera, sanirani objekat bi iz sadašnjeg energet­skog razreda F prešao u energetski razred D, čime bi energetska efikasnost bila povećana za dva razreda.

Reference

[1] Malešev M., Radonjanin V.: „Trajnost i procena stanja zidanih konstrukcija“, Skripta sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[2] Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada („Sl. Glasnik RS“, broj 61/2011).
[3] Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Sl. Glasnik RS“, broj 61/2011).
[4] Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada („Sl. Glasnik RS“, broj 59/2016, 36/2017 i 6/2019).
[5] Tematsko poglavlje 5 – Uslovi građevinske fizike, autori prof. dr Ana Radivojević, dipl.inž.arh. i doc. dr Aleksandar Rajčić dipl.inž.arh.
[6] Katalog proizvoda firme „Knauf Insulation“ – https://www.knaufinsulation.rs/
[7] Katalog proizvoda firme „Talaris“ – https://talaris.rs/
[8] https://www.hio-technology.com/
[9] https://www.waterproofing.rs/
[10] https://www.isomat.rs/
Objavljeno
2022-09-08
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo