PROCENA STANJA, REVITALIZACIJA I ENERGETSKA SANACIJA LOVAČKOG RESTORANA „KOŠUTNJAK“ U KRAGUJEVCU

  • Ksenija Pejković
Ključne reči: Procena stanja, energetska efikasnost, sanacija, Simprolit

Apstrakt

Rad se sastoji iz teorijsko istraživačkog i praktičnog dela. U teorijsko-istraživačkom delu su date karakteristike proizvoda sistema Simprolit. U praktičnom delu je urađena procena stanja objekta restorana „Košutnjak“ u Kragujevcu. Nakon detaljnog vizuelnog pregleda objekta utvrđeni su vrste oštećenja, njihov uzrok i zastupljenost i  dat predlog sanacije. Zatim je izvršen proračun energetske efikasnosti objekta u postojećem stanju sa određivanjem energetskog razreda. Na kraju su predložene mere energetske sanacije i ponovljen prora­čun energetske efikasnosti. Predloženim merama značaj­no su poboljšana energetska efikasnost  zgrade.

Reference

[1] Simprolit Sistem, rešenja i proizvodi: www.simprolit.rs
[2] Radonjanin V, Malešev Mmaterijali u građevinarstvu 2, Skripta sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[3] Inženjerska komora Srbije: Predavanja za obuku o energetskoj efikasnosti zgrada, „Sl. glasnik RS“, br.61/2011, Beograd
[4] Radonjanin V, Malešev M.: Sanacija betonskih konstrukcija, Skripta sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Objavljeno
2022-09-08
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo