УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ У ЗАВИСНОСТИ ОД ТИПА УГОВОРА

  • Глигорије Вујачић
Ključne reči: управљање пројектима, уговарање, наручилац (инвеститор), одговорни извођал

Apstrakt

У раду је описан принцип управ­љања пројектима у грађевинарству где су обухваћене почетне фазе сваког пројекта, улога учесника у пројекту као и само уговарање пројеката које није јединствено у грађевинарству a од ког даље зависи начин управљања и, свакако, реализација пројеката. Анализирани су принципи управљања пројектима који су уговорени по јединици мере као и они пројекти који су уговорени са одредбом „кључ у руке“, дати су конкретни примери за оба случаја и изведени су закључци.

Reference

1. Развој идеје и концептуализација пројекта
2. Израда инвестиционог програма и доношење коначне одлуке
3. Дефинисање пројекта и израда пројектне документације
4. Имплементација
5. Испитивање и операционализација пројекта
6. Анализа и затварање пројекта
Objavljeno
2022-09-08