VEKTORSKO UPRAVLJANJE ASINHRONIM MOTOROM UZ MAKSIMIZACIJU ODNOSA MOMENT-STRUJA

  • Stevan Baćević
  • Darko Marčetić
Ključne reči: Vektorsko upravljanje, Asinhroni motor, Struja, Gubici

Apstrakt

U ovom radu je analizirian dinamički model i vektorska kontrola asinhronog motora. Analizirana je struktura gubitaka i kao osnovni cilj optimalne kontrole je postavljena njihova minimizacija. U slučaju malih brzina obrtanja, prepoznato je da se gubici u gvožđu mogu zanemariti, čime se došlo do minimizacije amplitude struje statora, kao postavljenog uslova za minimizaciju gubitaka. Iz tog razloga je izvedena MAPT (eng. Minimum Ampere per Torque) strategija koja daje takve koordinate vektora statorske struje kojima se ostvaruje referentni momenat, uz minimalnu amplitudu struje statora. Kako je sistem jed­načina složen i nema analitičko rešenje, korišćen je Njutn-Raphsonov iterativni metod za rešavanje složenih jedna­čina. Prvo je opisan princip rada Njutn-Raphsonovog metoda, a kasnije su primenom ovog metoda dobijene simulacije struja statora i induktivnosti magnećenja u odnosu na različite vrednosti zadatog momenta.

Reference

[1] Darko Marčetić: „Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2020.
[2] V. Strezoski, „ Osnovni proračuni elektroenergetskih sistema “,Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2015.
[3] “Lagrange multiplier,” 2020. dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange_multiplier.
[4] V. Popović, B. Vujkov, M. Vučković, V. Vasić, D. Marčetić and Đ. Oros, "MAPT strategy for IPMSM with parameter sensitivity analysis," 2020 International Symposium on Industrial Electronics and Applications (INDEL), 2020, pp. 1-4.
[5] S. Wang, M. Degano, J. Kang, A. Galassini, C. Gerada, “A Novel Newton-Raphson-Based Searching Method for the MTPA Control of PMaSynRM Considering Magnetic and Cross Saturation,” XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM), Alexandroupoli, Greece, 2018, no. 1-7.
[6] V. Popovic, D. Oros and D. Marcetic, "MAPT Strategy of IM Including Iron Loss Phenomena," 2020 International Symposium on Industrial Electronics and Applications (INDEL), 2020, pp. 1-5.
Objavljeno
2022-09-07
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo