ХАРДВЕРСКИ ДИЗАЈН СПЕЦИЈАЛНИХ ДЕЛОВА СТОМАТОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ

  • Татјана Шестић
Ključne reči: Хардвер, медицина, зубарска столица, управљање, напајање, PCB

Apstrakt

У овом раду представљен је развој хардвера два функционална блока зубарске столице, централне управљачке јединице и централног напајања столице. Рад прати комплетан развојни пут медицинског уређаја, од избора компоненти, прорачуна енергетске ефикасности, пројектовања електронских кола, до дизајна штампаних плочица. Пројектовање шема и штапаних плочица рађено је у Cadence-овом програмском пакету OrCad.

Reference

[1] Интернет сајт: https://www.stanleysmiles.com/a-brief-history-of-the-dental-chair-from-wooden-to-smart/; новембар 2021.
[2] Grout, I. (2008) Digital Systems Design with FPGAs and CPLDs; ISBN-13: 978-0-7506-8397-5, Elsevier Ltd.
Objavljeno
2022-09-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo