UPOREDNA ANALIZA SISTEMA GRIJANJA TOPLOTNIM PUMPAMA I HIBRIDNIM SISTEMIMA

  • Dragan Lazić
Ključne reči: Grijanje, toplotne pumpe, izbor sistema

Apstrakt

U ovom radu izvršena je uporedna analiza mogućih rješenja različitih sistema grijanja toplotnim pumpama i hibridnim sistemima. Dato je objašnjenje procedure dimenzionisanja i izbora različitih dijelova sistema grijanja pomoću toplotnih pumpi sa različitim izvorima toplote. Izvršena je i tehnoekonomska analiza različitih sistema grijanja toplotnim pumpama.  Na kraju rada date su i neke prednosti i mane poređenih sistema grijanja.

Reference

[1] GeoT*SOL basic, Version 2.0, Planning and designing heat pump systems
[2] http://www.meteonorm.com/, (pristupljeno 22.10.2017. 19:09h)
[3] http://www.valentin-software.com/en/products/heat-pumps/33/geotsol, (pristupljeno 22.10.2017. 14:00)
[4] H. Reknagel, E. Šprenger, Grejanje i klimatizacija, Interklima, Vrnjačka Banja, 2004.
[5] http://www.mre.gov.rs/latinica/faq-energetska-efikasnost-obnovljivi-izvori.php#_Mere_podsticaja_za_1, (pristupljeno 3.10.2018. 07:00)
Objavljeno
2019-03-05
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo