EFIKASNI PORTFOLIO I RIZIK-PRINOS KRIVA INDIFERENTNOSTI U PROCESIMA INVESTIRANJA

  • Maja Grabež
Ključne reči: portfolio, rizik, hartije od vrednosti, kriva indiferentnosti

Apstrakt

U ovom radu opisane su hartije od vrednosti kojima se trguje na berzama i rizici koji se javljaju u samom procesu investiranja kako bi se mogao stvoriti portfolio hartija od vrednosti koji će investitoru obezbediti najveći mogući prinos po tom osnovu, odnosno zaradu.

Reference

[1] Bodie, Z., Kane, A., Markus J., A. ,,Osnovi investicija”, Data Status, Beograd, 2009, str. 29
[2] Stojanović, D., Krstić, M., Budali, L. J. „Upravljanje rizikom i osiguranje“, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac, 2016, str. 44
[3]Jeremić, Z. „Finansijska tržišta“, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2008, str. 96
[4] Stojanović, D., Krstić, M., Budali, J. Lj „Upravljanje rizikom i osiguranje“, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac, 2016, str. 63
[5] Cvetinović, M. „Upravljanje rizicima u finansijskom poslovanju“, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2008, str. 106
[6] Beogradska berza, https://www.belex.rs/files/trgovanje/BELEX15_metodologija.pdf
Objavljeno
2022-12-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment