ОПТЕРЕЋЕЊЕ ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНОГ АГРЕГАТА

  • Дејан Старчевић
  • Веран Васић
  • Ђура Орос
Ključne reči: Дизел мотор, Синхрони генератор, Оглед оптерећења

Apstrakt

У раду је описан основни принцип рада и функционисања  дизел електричног  агрегата. У оквиру рада имамо увид у детаљан приказ техничких карактеристика, начина рада као и резултата огледа оптерећења са посебним акцентом на специфични систем побуде синхроног генератора у оквиру дизел електричног агрегата.

Reference

[1] др.Зоран Радаковић, др. Милан Јовановић, „Специјалне електричне инсталације“, Академска мисао, Београд, 2008.
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Diesel_Control
[3] http://definicije.blogspot.rs/2013/04/
[4] https://www.iso.org/standard/30567.html
[5] https://www.energypower.com.au/products/used-equipment/used-mini-power-stations/default.aspx
[6] http://www.mgmgenerator.com/
[7] "Службени лист СФРЈ", бр. 53 од 2. септембра 1988, 54 од 9. септембра 1988 - исправка, "Службени лист СРЈ", број 28 од 16. јуна 1995. „Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона“
[8] Simens, Kurs B-42
[9] https://sices.eu/en/products/monitoring-systems/si-mo-ne
[10] Страхил Ј. Гушавац, „Основни принципи пројектовања у мрежама средњег и ниског напона“, Универзитет у Новом Саду,Факултет Техничких наука, Нови Сад , 2014.
[11] З.Стојковић, „Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици – примена програмских алата“, Академска мисао, Београд, 2009.
[12] ISO 8258-5:2013 Генератори наизменичне електричне енергије погоњени мотором са унутрашњим сагоревањем – Одељак 5: Генератори наизменичне струје
[13] Љ. Рашајски, Г. Дотлић, "Мали електроенергетски приручник", СМЕИТС, Београд, 1997
[14] Мр. Гојко Дотлић дипл. Инж., „Електроенергетика кроз стандарде, законе, правилнике, одлуке и техничке препоруке”, СМЕИТС, Београд, 2013
[15] https://www.weg.net/catalog/weg/US/en/Generation%2CTransmission-and-Distribution/Generators/Alternators-for-Generator-Sets/c/GLOBAL_GENSET
[16] WEG synchronous alternators ag 10 line 12638144 manual english
Objavljeno
2019-03-02
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo